ADD positief.nl

Informatie over ADD, Attention Deficit Disorder.


ADD - wat is Attention deficit disorder?

Veel mensen weten niet wat ADD is terwijl de vraag "Weet u wat ADHD is?" vrijwel altijd met ja beantwoord wordt. Dit heeft er vooral mee te maken dat ADD veel minder vaak voorkomt dan ADHD. Net als ADHD is ADD een aandachtsstoornis, maar dan zonder hyperactiviteiten. Dit komt omdat er een storing in de hersenen zit, die al vanaf de geboorte aanwezig is. Add wordt in 1 lang woord ook wel aandachtstekortstoornis genoemd.

Test ADD

Een belangrijk hulpmiddel om er achter te komen of u of jij, of uw kind(eren) ADD heeft, is het testen van ADD. Er zijn ADD testen voor kinderen, maar ook tests gericht op volwassenen. Dit gebeurt vrijwel altijd aan de hand van vragenlijsten. U/jij kunt aan de hand van meerkeuzevragen op bepaalde situaties invullen wat u/jij of uw kind zou doen. Aan de hand van de score wordt gekeken of er een verhoogde kans op ADD is of niet.

U kunt er meer over lezen op ADD testen of Add test kind

Add boeken

Wie meer achtergrondinformatie over Add wil ontvangen, raden wij aan de pagina Add boeken door te nemen. Hier staan een aantal boeken die over Add gaan.

ADD ervaringen

Wilt u zelf uw eigen ervaring met de aandoening ADD met ons delen? Stuur ons dan een bericht met uw verhaal. We hopen dit te plaatsen wanneer anderen daarmee geholpen kunnen worden. Sowieso is het goed om uw ervaringen op te schrijven zeker als het een grote impact heeft op het leven. Sommigen houden een dagboek bij van henzelf of van hun kind. Het helpt soms ook om te kijken hoe er in verschillende periodes met de aandoening is omgegaan. Daarnaast kan het ook helpen gevoelens en ervaringen in verschillende periodes te vergelijken en het te gebruiken voor de verwerking na de diagnose.

Wij zullen u op deze website alles over ADD uitleggen. Lees alle pagina's eens rustig door. Als u na het lezen van alle informatie aan uw eigen gezondheidssituatie twijfelt, kunt u het beste een dokter of huisarts raadplegen.

Voor meer informatie over Add als aandachtstekortstoornis verwijzen wij u door naar Wikipedia

ADD is een aangeboren aandoening veroorzaakt door een afwijking in de werking van de neurotransmitters. Dit leidt tot een veranderde activiteit in bepaalde gebieden van de hersenen.