ADD positief.nl

Informatie over ADD, Attention Deficit Disorder.


ADD boeken

Op deze pagina over Add boeken vindt u een overzicht van boektitels die over Add gaan en welke leestips we voor u en jou hebben.

Add boeken

Er zijn heel wat Add boeken verschenen over Add en nog meer voor Adhd, de hyperactieve broer van aandachtsstoornis.
Veel mensen met Add zijn moe van al de aandacht voor Adhd en ook dat de aandoening over een kam wordt gescheerd met Add. In de boeken die over Add gaan is onderscheid te maken in ervaringsverhalen en boeken geschreven door professionals die willen helpen om add een plek in het leven te geven. Reviews geven vaak een goed beeld hoe een boek ervaren wordt. Het voordeel van boeken over aandachtsstoornis is dat we: * Merken dat we niet de enige zijn.
* Er altijd een (begaanbare) weg is.
* We raad kunnen vinden in wat anderen al eerder hebben meegemaakt.

Aandachtsstoornis add boeken

In boeken met leestips over aandachtsstoornis zijn er altijd een aantal titels die als eerste naar boven komen. Hieronder worden er ook een paar boeken kort besproken: * Add syndroom Thomas Brown.
* Leven met Add Sterre Hunvie.

Opvoedwijzer Add en ADHD

IN het boek opvoedwijzer Add en Adhd gaan Edward Hallowell en Peter Jensen niet op de geijkte paden van het negatief benoemen van Add en Adhd. Tegenover elk negatief punt stellen ze positief de kracht die er van uitgaat en welke mogelijkheden er liggen. Zo help je jezelf en je kind(eren) te richten op de sterke positieve kanten ipv wat moeilijker gaat. Daarnaast kunnen niet alleen ouders maar ook onderwijzend personeel op scholen hier hun voordeel mee doen. De auteurs (Psycholoog en psychiater) bieden met hun boek een welkome aanvulling in de opvoeding en op school door deze frisse kijk.Add Syndroom

Eén van de meeste bekende Add boeken is het boek Add Syndroom. Dit boek is echt een aanrader en leestip voor wie meer wil weten over add en hoe je ermee verder komt. Add Syndroom van Thomas E. Brown is een voorbeeld van een deskundige op het gebied van diagnose en behandeling van aandachtstekortstoornissen. In het boek 'ADD-syndroom' vertelt hij op heldere en concrete wijze over welke behandelingen er zijn. Hij beschrijft Add aan de hand van herkenbare situaties waarin add significante invloed heeft in het gewone leven van kinderen en volwassenen. Hij stelt met name de aandachtsproblemen centraal en noemt dit het ADD-syndroom. Het boek is voor een breder publiek geschreven, zodat velen hun voordeel mee kunnen doen. In de reviews wordt het boek door mensen met add hoog aangeslagen. Een echte aanrader.Leven met Add Sterre Hunvie

Het add boek Leven met Add van Sterre Hunvie is een sprekend voorbeeld van een levens- en ervaringsverhaal van iemand met Add in het gezin. Ze heeft het niet zelf, maar schrijft op heldere en herkenbare wijze over haar man en haar zoon die Add hebben. Ze heeft zich grondig verdiept in Add, waar ze tegenaan is gelopen en samen met haar gezin heeft Add een plaats zonder dat het alles bepalend is voor het leven met elkaar. Veel voorbeelden uit het leven gegrepen maken het een bijzonder geschikt boek voor gezinnen waarbij 1 of meerdere personen de diagnose Add hebben gekregen. Daarnaast veel handige tips zodat u en jij direct ermee voordeel kunnen doen. De reviews van het boek geven aan dat het boek doet wat beloofd: om te helpen om Add een plek te geven.


Meer over Add boeken lezen of uitgebreidere reviews en ervaringen?add boeken
ADD is een aangeboren aandoening veroorzaakt door een afwijking in de werking van de neurotransmitters. Dit leidt tot een veranderde activiteit in bepaalde gebieden van de hersenen.
^^^