ADDpositief.nl kinderen test

Informatie over ADD test kinderen, Attention Deficit Disorder.


ADD test kind / kinderen testen

Hoe kom je er nu achter of je kind of misschien meerdere kinderen ADD hebben?
Via het testen van ADD voor kinderen krijg je een indicatie aan de hand van de testuitslagen of je kind een verhoogde kans heeft op ADD. Dit is uiteraard een waarschijnlijkheid. Bij alle tests wordt met voorzichtigheid gesproken. Immers de kenmerken van ADD zijn in bepaalde periodes van het leven van veel kinderen herkenbaar, bijvoorbeeld rond een gebeurtenis die anders is dan het gewone patroon: We herkennen dat allemaal wel rond de eigen verjaardagen, rond schoolreisjes, of andere spannende momenten in het leven van een kind.

Het meest wordt er gebruik gemaakt van vragenlijst rond het testen of uw kind ADD heeft. Door middel van een vragenlijst voor ouders of leerkrachten kan er antwoord worden gegeven op verschillende vragen. Deze vragen rond ADD, gaan in op verschillende situaties van het kind. Bijvoorbeeld: Is uw kind snel afgeleid? Maakt uw kind vaak bepaalde taken en opdrachten niet af? Vindt uw kind het moeilijk om rustig op de stoel te blijven zitten (thuis aan tafel of in de klas)? Valt uw kind anderen in de rede? Geeft het kind al antwoord voordat de vraag is gesteld? Vaak is het hoe hoger de score hoe hoger de kans is dat er sprake is van een verhoogd risico op ADD of ADHD. De tests zijn vaak op beide aandoeningen gericht. Als er sprake is van grotere waarschijnlijkheid is het goed om met de huisarts contact te zoeken of eventueel op school aan te kloppen of dit gedrag van thuis herkenbaar is op school of dat daar sprake is van heel ander gedrag. In dit overzicht kunt verschillende tests van ADD voor uw kind vinden: 1) Vragenlijst Jeugdriagg
Vul de vragenlijst in en u krijgt inzicht in de waarschijnlijkheid of er een verhoogd risico bij het kind is op ADD en ADHD

2) Vragenlijst voor kinderen/jongeren van 4 tot en met 18 jaarJeugdriagg Vul de vragenlijst in voor kinderen van 4 tot en met jongeren van 18 jaar.

Add Test kind
ADD test: veel mensen willen door middel van een test of meerdere tests er achter komen of ze ADD hebben. Hier vindt u een overzicht van de verschillende tests voor ADD met een korte uitleg en bespreking.