ADDpositief.nl volwassenen test

ADD test volwassenen


ADD test volwassenenHoe kom je er achter of jezelf of je partner ADD heeft?
Dit kan uiteraard door het ADD test volwassenen in te vullen. Aan de hand van deze testen of volwassenen ADD hebben kan nagegaan worden of er bij u \ of bij de ander een verhoogde kans op ADD is.

Kenmerken ADD volwassenen

Allereerst is het goed om wat kenmerken en symptomen van ADD bij volwassenen te noemen. Soms zijn ze herkenbaar, soms helemaal niet. Dit zijn de meest herkenbare symptomen voor volwassenen met ADD:
Het hoofd kan vol met allerlei gedachten zijn.
Bij onverwachte gebeurtenissen is het alsof de reactie altijd later of te laat komt. Dit heeft te maken met extra tijd die nodig is tot verwerking van de informatie en het duiden hiervan
Men heeft moeite met het open zijn over de eigen gevoelens
Men is sterker dan gemiddeld afgeleid door prikkels die van buiten komen
Als gevolg van het bovenstaande is men sneller afgeleid
Concentratie op 1 ding voor een langere tijd is dan ook erg moeilijk
Stilte en afzondering zijn nodig om de opgedane ervaringen met de nodige informatie een plaats te kunnen geven
Moeite met planning en het structureren van het leven, zeker op korte termijn. Alle prikkels komen namelijk even sterk over.
Daardoor maakt men een rommelig en chaotische indruk
Soms wat dromerig en afwezig
In een groep is er de neiging om zich terug te trekken, vanwege de hoeveelheid signalen en prikkels
Soms is er sprake van een negatief zelfbeeld omdat men in kinderjaren is gepest en de eigen onzekerheid ook daarin een rol heeft gespeeld
Er is een voortdurende pendelbeweging tussen de behoefte aan (veel) rust, bijvoorbeeld ook meer slaap, en aan de andere kant de spanning en uitdaging van prikkels. Het leven moet ook niet (te) saai worden. Als het leven (te) druk is, is er weer sprake van te veel prikkels met slaaptekort en slaapgebrek als gevolg.
Let op: Geen enkele volwassene heeft alle symtpomen van ADD


Vragenlijsten ADD voor het testen van volwassenen

Het meest wordt er gebruik gemaakt van vragenlijsten voor het testen of u of uw partner ADD heeft. Door middel van een vragenlijst die u of een ander invult kan er antwoord worden gegeven op verschillende vragen. Deze vragen met betrekking tot ADD gaan in op verschillende situaties waar u of de ander mee te maken kunt hebben. Veel vragen gaan over het gedrag rond aanwezig prikkels of onverwachte situaties en (kortetermijn) planning. Bij vrijwel alle testen werkt het zo dat hoe hoger de score is hoe hoger de kans is dat er sprake is van een verhoogd risico op ADD of ADHD bij de persoon waar het om gaat. De tests zijn vaak op beide aandoeningen gericht. Als er sprake is van grotere waarschijnlijkheid is het goed om met de huisarts contact te zoeken. Er zijn verschillende tests van ADD voor volwassenen te vinden :
1) Vragenlijst de Poort
Vul de vragenlijst in en u krijgt inzicht in de waarschijnlijkheid of er een verhoogd risico is op ADD voor volwassenen.
2) Vragenlijst voor volwassenen met mogelijk ADD / ADHD Vul de vragenlijst in voor uzelf of voor een andere volwassene.
3) Een andere testAdd Test volwassenen
ADD test: veel mensen willen door middel van een test of meerdere tests er achter komen of ze ADD hebben. Hier vindt u een overzicht van de verschillende tests voor ADD met een korte uitleg en bespreking.