ADD positief.nl

Informatie over ADD, Attention Deficit Disorder.


Add Behandeling

Is er een behandeling van ADD mogelijk?

Begeleiding als behandeling bij add

Meestal wordt ervoor gekozen om iemand met ADD te begeleiden. De begeleiding in de vorm van individuele gesprekken die vaak naast de medicatie wordt gegeven is bedoeld om strucuur in het leven van een ADD'er aan te brengen. Belangrijk is om duidelijk het leven in structuren in te delen, plannen te maken en dat goed te organiseren. Naast het aanbrengen voor structuur staat het zelfbeeld vaak centraal. Want voordat ADD is geconstateerd kunnen de problemen gezorgd hebben voor een negatief zelfbeeld, soms versterkt door de omgeving omdat de prestaties vergeleken bij anderen achterblijven. De psychische schade kan daarom ook groot zijn. Belangrijk is uit te gaan wat iemand wel kan, in plaats van wat niet kan. Het leven met de stoornis ADD moet weer opgebouwd worden. Belangrijk is daarom de bemoediging om door te gaan en hoop te krijgen en te geven ook als het om huisgenoten gaat.

Medicatie als behandeling

Ook wordt er bijna altijd medicatie voorgeschreven. De medicijnen zorgen vaak voor een betere concentratie. Met de medicatie wordt ervoor gezorgd dat iemand minder moe wordt. Naast moeheid heeft de medicatie ook invloed op de traagheid van iemand met ADD.add hersens behandeling
ADD is een aangeboren aandoening veroorzaakt door een afwijking in de werking van de neurotransmitters. Dit leidt tot een veranderde activiteit in bepaalde gebieden van de hersenen.