ADDpositief.nl

Informatie over ADD, Attention Deficit Disorder.


Add geschiedenis

In 1937 is er voor het eerst in de historie van add onderzoek gedaan naar het behandelen van jongeren met ADHD. Voor die tijd werden jongeren met gedrags- en concentratieproblemen gestraft in plaats van geholpen. Toen er in 1937 werd ingezien dat met behulp van medicijnen het gedrag van de jongeren erg verbeterde, zijn meer artsen mensen met gedrags- en concentrtieproblemen medicijnen gaan voorschrijven.

Enkele jaren later is een onderzoek naar ADHD gestart. Tijdens het onderzoek kwam men erachter dat er naast ADHD nog een aandoening was, ADD (Attention Defecit Disorder of in het nederlands Aandachtstekortstoornis). Eerst werd get Minimal Brain Disorder genoemd, later stond het ook bekend als Hyperkinetic Reaction of Childhood. Naast de gebruikelijke aanduiding van Attentioen Deficit Disorder wordt met ADD ook wel Attention Difference aangeduid. Al vrij snel na deze constatering waren de kenmerken en dus de verschillen tussen ADD en ADHD bekend. Binnen een paar jaar tijd werd ADD door artsen als aandoening geaccepteerd en waren mensen die last van ADD hadden geen probleemgevallen met een aandachtstekort meer.

Add toekomst

Het onderzoek naar oorzaken gaat gelukkig nog steeds door. Het betekent vaak dat ook als oorzaken steeds nauwkeuriger worden gevonden en omschreven, er steeds gerichter kan worden gezocht naar passende behandelwijzen zodat er een betere kwaliteit van leven is voor degene die ADD heeft.


add mentaal
ADD is een aangeboren aandoening veroorzaakt door een afwijking in de werking van de neurotransmitters. Dit leidt tot een veranderde activiteit in bepaalde gebieden van de hersenen.