ADDpositief.nl

Informatie over ADD, Attention Deficit Disorder.


Wat is ADD

ADD is een afkorting voor Attention Deficit Disorder.

Add geen ziekte

Let er op dat ADD geen ziekte is, maar een aandoening. Het heeft alles te maken met het anders verwerken van hoeveelheden informatie dan andere mensen doen. Een aantal kenmerken van ADD:
* Emotioneel kunnen er flinke schommelingen zijn.
* Men kan de neiging hebben zich graag terug te trekken.
* Er kan in mindere of meerdere mate sprake zijn van vergeetachtigheid.
* Men kan ergens helemaal in opgaan en andere dingen vergeten.
* Iemand met ADD vertoont soms uitstelgedrag en laat de dingen tot op het laatste moment aankomen.
* Men heeft vaak behoefte op de achtergrond te zijn en te blijven.
* Men kan sneller afgeleid zijn of moeite hebben met zich te concentreren.
* Iemand met ADD vindt het moeilijk om aanwijzingen op te volgen (vooral meerdere aanwijzingen tegelijkertijd).
* Iemand met deze aandoening heeft een grotere kans om verslaafd te raken.
* Vaak uit ADD-stoornis bij kinderen zich in een probleem met schrijven, rekenen of lezen op school.


Add positieve eigenschappen

Belangrijk is dat iemand die ADD heeft ook daarin sterke kanten heeft. De kenmerken hebben niet alleen negatieve eigenschappen: * Er kan een grote passie en interesse zijn voor dingen.
* Men kan een goed en groot vermogen hebben om de dingen zich voor te stellen.
* Men heeft een goed probleemoplossend vermogen.
* Iemand met ADD beschikt over een bovengemiddelde aanwezigheid van creativiteit.
* Er kan een grote mate van assertiviteit aanwezig zijn, soms gekoppeld met onzekerheid over zichzelf.
* Iemand met ADD is vaak gevoelig en emotioneel.
* Men denkt vaak al verder vooruit.
* Is sterk visueel ingesteld en denkt concreet en niet abstract.
* Heeft een sterk empatisch vermogen: Dat wil zeggen: Iemand met ADD kan zich goed verplaatsen in een ander.

Kijk hier voor meer Add kenmerken

ADD werkomstandigheden en taken

Als het gaat om mensen met ADD te helpen bijvoorbeeld in de taken die ze moeten doen, hebben ze aan de ene kant een rustig overzicht nodig van wat ze te doen hebben. Er is echter een gevaar als het te eentonig wordt, er moet wel een bepaalde creatieve uitdaging zijn.

Mensen met ADD komen vaak terecht in de ICT, in het helpen van anderen, in de verzorging of in het onderwijs. Het gaat daarbij vaak om beroepen waarbij een bepaalde mate van creativiteit en inzicht wordt gevraagd.hand samen, hand vasthouden, add helpen, wat add is
hersens werken bij add anders
ADD (Attention Deficit) Disorder is een aandoening veroorzaakt door een afwijking in de werking van de neurotransmitters. Lees meer over ADD op de verschillende pagina's van de website
^^^